معرفی نام و نشان توسعه دهنده لوتوس

نیلوفر آبی (به انگلیسی: lotus) نام یک سرده از تیرهٔ نیلوفرآبیان است.

در ایران باستان نیلوفر٬ نماد ایزدبانو آناهیتا بوده‌است. گل نیلوفر در تخت جمشید و در نقش برجسته‌های آن حک شده‌است. در حجاری‌های طاق بستان کرمانشاه هم گل نیلوفر مربوط به زمان ساسانیان دیده می‌شود.

تولیدکننده یا توسعه‌دهنده (به انگلیسی: developer) در مبحث توسعهٔ نرم‌افزار به هر کسی اطلاق می‌شود که بخشی از فرایند تولید نرم‌افزار را برعهده داشته باشد.

در معنی اصلی لوتوس دولوپر ” توسعه دهنده نیلوفر آبی / توسعه دهنده لوتوس ” خوانده می شود .

 

معرفی نام و نشان توسعه دهنده لوتوس

توضیحات و معرفی نام و نشان تجاری برند توسعه دهنده لوتوس

  • رنگ های سازمانی توسعه دهنده لوتوس شامل رنگ های #۰۱۵d5e و #۰۰b3ba می باشد .
  • فونت سازمانی توسعه دهنده لوتوس ، فونت استعداد می باشد .
  • نشانه توسعه دهنده لوتوس برگرفته از یک گونه نیلوفر آبی است که متشکل از چهار بخش مفهومی اصلی می باشد .
  • لایه و بخش زیرین نشان که نشان یک ” گلبرگ گل نیلوفر آبی ” قدیمی است و به مفهوم گذشته و فعالیت های قدیمی است.
  • لایه و بخش اصلی نشان که نشان یک ” گلبرگ گل نیلوفر آبی ” جدید است که نشان قدیمی را از هم گسسته و میان آن رشد کرده و به مفهوم فعالیت های جدید و قدرتمند است.
  • لایه گسترش و جهانی شدن که نشان فعالیت و اندیشه جهانی شدن است .
  • لایه چرخش میانی نشان که نشان دهنده فعالیت متداول و اصولی است.
5/5 - (10 امتیاز)